ประกาศสรรหาบริษัททัวร์เพื่อจัดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัททัวร์ เพื่อบริการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้แทนสมาชิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2566

– กำหนดยื่นซองด้วยตนเองโดยตรงต่อคณะกรรมการศึกษาฯ ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 ในเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระแพง สำนักงานสหกรณ์ฯ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโดยดาวน์โหลดเอกสาร หรือ

โทร 054-511777 ต่อ 102 หรือ 081 998 4446 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ