แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คชั่วคราว

เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาระบบล่ม

ซึ่งสหกรณ์ฯ จะปิดระบบไฟฟ้าในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยจะมีผลทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ของสหกรณ์ฯ ได้ในวันดังกล่าว จึงขอความกรุณาสมาชิกวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า และสหกรณ์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ