เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,200 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดบแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ