แจ้งหยุดให้บริการบัตร COOP D CARD ธนาคารธนชาต

เรียนสมาชิกผู้ใช้งานบัตร COOP D CARD ธนาคารธนชาต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะหยุดให้บริการบัตร COOP D CARD ของธนาคารธนชาต เนื่องจากธนาคารธนชาตได้ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย และธนาคารจะปิดการให้บริการบัตร ATM COOP D CARD ที่สหกรณ์ฯ ใช้บริการอยู่ จะทำให้สมาชิกใช้งานบัตร ATM ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

จึงขออภัยสมาชิกผู้ใช้งานบัตร ATM COOP D CARD ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ