วิธีลงทะเบียน บัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย ออนไลน์

เตรียมถ่ายรูป โดยใช้มือของสมาชิก ถือสมุดคู่ฝากของธนาคารกรุงไทย และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งเขียนข้อความบนกระดาษ โดยระบุข้อความว่า

“ขอสมัครใช้งานบัตร ATM กรุงไทย กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด”

และ เขียนชื่อ-สกุล พร้อมลงนาม และระบุวันที่ให้เรียบร้อย

ตามรูปตัวอย่างนี้

และดำเนินการแนบรูปภาพที่ถ่ายในแบบฟอร์ม

ก่อนส่งแบบฟอร์ม เช็คถูก ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไข….

และ คลิกปุ่ม “สมัครใช้งานบัตร ATM”

ติดต่อสหกรณ์ฯ