วันหยุดทำการประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้

วันที่วันหยุด
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564วันพืชมงคล
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564วันวิสาขบูชา

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ทางช่องต่อไปนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ