แจ้งหยุดทำการวันที่ 22-23 เม.ย.64

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทุกท่าน เนื่องด้วยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 นั้น สหกรณ์ฯ จึงขอหยุดทำการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสหกรณ์ฯ ทั่วทุกบริเวณ ตามมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จึงขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี่

ติดต่อสหกรณ์ฯ