แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เร็วขึ้น 1 วัน

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด แจ้งขายทอดตลาดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 22 เครื่อง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นั้น ณ ห้องประชุมพระลอ เนื่องจากในวัน 6 พฤศจิกายน 2563 กกส. จำเป็นต้องห้องประชุมพระลอ

สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนวันขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

จาก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เป็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (เร็วขึ้น 1 วัน)

สามารถดาวน์โหลดประกาศเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ติดต่อสหกรณ์ฯ