พิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ นายทวี มะทะ เลขานุการและกรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เดินทางร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ นายกสมาคม สฌอน. ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสหกรณ์ฯ