ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้นำทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ