พิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานสอ.ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อสมาชิกอาวุโสและร่วมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) สหกรณ์ได้เชิญตัวแทนสมาชิกอาวุโสจากทุกหน่วยสหกรณ์ และที่ปรึกษา มาร่วมงานด้วยโดยมีผู้ร่วม จำนวน 104 คน ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ