พิธีรดน้ำดำหัวประธานและกรรมการอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานสอ.ครูแพร่ จำกัด นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ และนายสุรวุธ ทรงประยูร กรรมการอาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ณ ห้องพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ