มอบกระเช้าให้ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ ท่านชุมพล คำปา และท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ มอบกระเช้า แก่ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ท่านชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

ต่อมาได้มอบกระเช้า แก่ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ติดต่อสหกรณ์ฯ