ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสหกรณ์ฯ