วิธีการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิสรรหา

กกส. กำหนดให้สมาชิกสามารถแจ้งการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาประธานฯ และ กรรมการที่หมดวาระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

กกส. แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

กกส. ได้แต่งตั้งกรรมการรับเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ เพื่อทำหน้าที่เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 ตุลาคม 2020

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 ตุลาคม 2020

กกส. แจ้งกรรมการที่หมดวาระ และวิธีการสมัครประธานและกรรมการ (โหลดใบสมัครที่นี่)

กกส. ได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2020

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน กกส. ปี 2563

แจ้งปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2563

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 2020
1 2 3
ติดต่อสหกรณ์ฯ