เยี่ยมชม “โตร้านค้าและธุรกิจฟาร์มควาย”

ลงพื้นที่เยี่ยมชม “โตร้านค้า” ตั้งอยู่ที่ 335 ม.5 บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ เจ้าของกิจการคือ ครูจิตรา สถิตย์เกียรติ เป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้ใช้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิกประเภท(พส.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2023

เยี่ยมชมสวนกระบองเพชร “แคคตัสบ้านตะวัน”

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนกระบองเพชร “แคคตัสบ้านตะวัน” ณ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ เจ้าของสวนคือ นางวรรณี สายยืด เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ใช้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจจนปัจจุบันประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจสวนกระบองเพชร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2023

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 พร้อมคณะ เยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กรกฎาคม 2023

เข้ารับการอบรม “ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ” Smart Office บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มีโครงการจัดจ้าง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Office)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 กรกฎาคม 2023

ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายธีระวิทย์ ภิญโญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 กรกฎาคม 2023

มอบเงินสนับสนุน “โครงการเพื่อน้อง 9” รร.บ้านห้วยโรงนอก รร.บ้านป่าแดง และ รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนงวดที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 10/2566 ให้แก่ โรงเรียนห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 50,000 บาท โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 50,000 บาท และ โรงเรียนเทศบาลวัดสววคนิเวศ อ.เมือง จ. แพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อดำเนินการตามกิจกรรม “โครงการเพื่อน้อง 9 ” เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2023

โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 2566

วันเสาร์ 24 มิถุยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญประธานกรรมการดำเนินการ และ คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมงานกิจกรรม “โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ” ตามแผนงานดูแลครูไทยวัยเกษียณ ประจำงบประมาณ 2566 ณ.สนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

24 มิถุนายน 2023

มอบเงินสนับสนุน ชมรมข้าราชการบำนาญ อำเภอร้องกวาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ มอบเงินสนับสนุนชมรมข้าราชการบำนาญ อำเภอร้องกวาง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการบำนาญด้วยการเล่นกีฬาเปตอง จำนวน 2,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2023

สัญจรพบปะสมาชิก กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง จ.แพร่

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ออกสัญจรพบปะสมาชิก กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2023

การประชุมชี้แจงข้าราชการครูเกษียณ

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ผู้รับบำนาญ ให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ หลังจากเกษียณอายุราชการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

17 มิถุนายน 2023
1 8 9 10 13
ติดต่อสหกรณ์ฯ