ผู้จัดการแสงเทียน รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผจก.สอ.ครูแพร่ ได้เป็นวิทยากรในความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ณ สอ.ครูลำปาง…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

สอ.ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 61 คน โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2020

สหกรณ์ฯ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสอ.ครูแพร่ พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 ตุลาคม 2020

สอ.ครูแพร่ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม รร.นาพูน อ.วังชิ้น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนนาพูน…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

15 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา ได้พบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผาเวียง อ.ลอง ในกิจกรรมสหกรณ์สัญจร

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจร…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ.สูงเม่น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจร..

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา อ.วังชิ้น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจร…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา รร.ในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ปี 2563

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด พร้อมกรรมการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

03 กันยายน 2020

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

01 กันยายน 2020

ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง อ.ลอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง …

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

27 สิงหาคม 2020

ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อ.ลอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 2020

ประธานเชษฐา นำทีมสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2020
1 6 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ