แจ้งวันหยุดทำการประจำเดือน มิถุนายน 2566

**ขออภัยในความไม่สะดวก**
ท่านสมาชิกโปรดตรวจสอบวันหยุด และวางแผนการทำธุรกรรมทั้งนี้ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 พฤษภาคม 2023

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)
วัตถุประสงค์การให้เงินกู้ : ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของสมาชิกให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 พฤษภาคม 2023

ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ จึงได้กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 เมษายน 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ