ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 ธันวาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2021

สรุปผลคะแนนการสรรหา กรรมการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 (ไม่เป็นทางการ)

แจ้งผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ไม่เป็นทางการ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2021

วารสารประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564

วารสารประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 “24 กันยายน มหิดลรำลึก ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สส.อค.พร. กอง 2 เกษียณปีนี้ได้อะไร”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2021

รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2 กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จำนวน 43 คน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 ตุลาคม 2021

กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

กกส. ได้กำหนดให้มีการสรรหากรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระ จำนวน 8 คน และได้แจ้งรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สรรหา กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2021

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ ได้กำหนดสถานที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาดังนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2021
1 2 3 4 12
ติดต่อสหกรณ์ฯ