ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ พภน. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้ภาระหนักกับสหกรณ์

ด้วย ชสอ. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางและเงินได้รายเดือนไม่พอหักชำระหนี้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มีความประสงค์จะรวมหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 “สงกรานต์สุขสันต์, สส.อค.พร. กอง 1 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564, สส.อค.พร.กอง 2 และ สส.สท. เปิดรับสมาชิกตามเกณฑ์ และการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 เมษายน 2022

สหกรณ์ฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2022

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน 65, แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 64, สส.อค.พร. กองที่ 2 เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 เมษายน 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12 เดือนเมษายน 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 12 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2022

รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2 กรณีพิเศษ ถึง 30 มิถุนายน 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ถึง 30 มิถุนายน 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 มีนาคม 2022

วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 “รับเสด็จสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วันสหกรณ์แห่งชาติ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2022

ประชุมผู้รับประโยชน์ APF

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เชิญผู้รับผลประโยชน์สมาชิกเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายสินไหมมรณกรรม กรณีสมาชิกทำประกันกับบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์ จำกัด จำนวน 34 ราย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 มีนาคม 2022

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้ง

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 มีนาคม 2022

ประกาศสรรหาบริษัททัวร์เพื่อจัดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัททัวร์ เพื่อบริการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้แทนสมาชิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 มีนาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2022

วารสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

วารสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 “สวัสดีปีใหม่ ปีขาล 2565, สวัสดีคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 62, วิธีลงทะเบียนใช้งาน Mobile App พร้อมวิธี Reset Password”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2022
1 2 3 13
ติดต่อสหกรณ์ฯ