ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำเลา

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 พฤศจิกายน 2022

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย ถึงแก่กรรม

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประกาศให้นายชัยแก้ว  สวิง เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ที่ 12 อำเภอเด่นชัย หมายเลข 1 ไปแล้วนั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

เปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา

ตามประกาศคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565  นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก  คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ตุลาคม 2022

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดแพร่

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วย นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอาณัติ มีบุญ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ. แพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 ตุลาคม 2022

ผอ.สพม.แพร่ คนใหม่และคณะเข้าเยี่ยมสหกรณ์ฯ

ผอ.ประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ คนใหม่และคณะเข้าเยี่ยมเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันทำงานเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ตุลาคม 2022

แสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ อินวรรณา ที่เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพม.แพร่

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ อินทรรณา ที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซักซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดไฟไหม้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซักซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดไฟไหม้
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 โดยมี ส.ท.อรรถกร ญาณวรพงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน และคุณสกลภัทร ราชาตัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาลเมืองแพร่ เป็นวิทยากร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงชัย คำปวง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงชัย คำปวง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด(เพิ่มเติม)

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้มีมติทบทวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกลางฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 ตุลาคม 2022
1 5 6 7 9
ติดต่อสหกรณ์ฯ