ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายกริต แสงสร้อย รองประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และนายสุวิณ เทพสาธร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และแสดงความยินดีกับนายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 มกราคม 2023

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

05 มกราคม 2023

วิธีการลงทะเบียน LINE BOT สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

วิธีการลงทะเบียน LINE BOT สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สำหรับทำธุรกรรมการโอนเงิน และ สามารถเช็คข้อมูลต่างๆของสมาชิกได้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 ธันวาคม 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม ชุดที่1 ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้รับ
สมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ ในรอบที่ 8/2566 อายุระหว่าง 20-70 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2545 ถึงปี พ.ศ. 2495) รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 2022
1 4 5
ติดต่อสหกรณ์ฯ