พิธีรดน้ำดำหัวประธานและกรรมการอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานสอ.ครูแพร่ จำกัด นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ และนายสุรวุธ ทรงประยูร กรรมการอาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ณ ห้องพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023

ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้นำทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023

มอบกระเช้าให้ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ ท่านชุมพล คำปา และท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ มอบกระเช้า แก่ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ท่านชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 เมษายน 2023

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 มีนาคม 2023

ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 และ ฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มีนาคม 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 กุมภาพันธ์ 2023

วารสารฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 (เดือนธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เดือน กุมภาพันธ์ 256 […]

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 กุมภาพันธ์ 2023

ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) อ.สอง และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนฯ จำนวน 50,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 กุมภาพันธ์ 2023

ร่วมประชุมแก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 และการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 (70/30)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 กุมภาพันธ์ 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

06 กุมภาพันธ์ 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

03 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 3 4 5
ติดต่อสหกรณ์ฯ