ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยทางการเงิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยทางการเงิน/การบริหารจัดการทางการเงินสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ณ ห้องประชุมนคราพาวิเลี่ยนโรงแรมแพร่นครา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 พฤษภาคม 2023

ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงาน ” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ” ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 พฤษภาคม 2023

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหาร​จัดการตามอุดมการณ์​สหกรณ์​ แก้ปัญหา​ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อนำแนวทาง​วิธีการปรับใช้ตามบริบทของสหกรณ์​ออมทรัพย์​ครู​แพร่​ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 พฤษภาคม 2023

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 พฤษภาคม 2023

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 พฤษภาคม 2023

เข้าพบหารือกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าพบหารือกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรับนโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์ในยุคดิจิทัล ณ.ห้องรับรอง โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาณี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 พฤษภาคม 2023

เข้าร่วมสัมมนา “พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล”

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานฯ นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช กรรมการและเหรัญญิก นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ กรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 พฤษภาคม 2023

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ร่วมกับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จัดการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมพระลอ โดยนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 พฤษภาคม 2023

เข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

เข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 พฤษภาคม 2023

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 พฤษภาคม 2023

แจ้งวันหยุดทำการประจำเดือน พฤษภาคม 2566

แจ้งวันหยุดทำการประจำเดือน พฤษภาคม 2566

**ขออภัยในความไม่สะดวก**

สมาชิกโปรดตรวจสอบวันหยุด และวางแผนการทำธุรกรรม

ทั้งนี้ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 2023
1 2 3 6
ติดต่อสหกรณ์ฯ