ผู้จัดการได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิถต์

นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อชี้แจงให้ความรู้หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมการประเมินสหกรณ์สีขาวในจังหวัดอุตรดิตถ์

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ โดยกำหนดระยะเวลาดังนี้ เปิดให้ซื้อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ 4 มิ.ย. 2561 ถึง 15 มิ.ย. 2561 กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด300กิโลวัตต์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมโรงเรือน และขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ต.นาจักร อ.เมือง  จ.แพร่ สหกรณ์ฯ จะประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมโรงเรือน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์สีขาวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำโดยนายสุทัศน์ กองป่า ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการนำโดย นางแสงเทียน  เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด เรื่อง สหกรณ์สีขาว ด้วยหลักธรรมภิบาล ณ ห้องประชุมพระเพื่อน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24

Read more
Page 1 of 4
1 2 3 4