สหกรณ์ฯ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ออกสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อำเภอสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 การประชุมประจำเดือนกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อำเภอสอง ณ ห้องประชุมรวมใจเทพ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อำเภอสอง

ติดต่อสหกรณ์ฯ