สอ.ครูแพร่ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม รร.นาพูน อ.วังชิ้น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม กลุ่ม รร.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 งานมุทิตาจิต เลี้ยงรับ ส่ง ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาพูน ณ โรงเรียนบ้านวังลึก นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ได้ร่วมงานดังกล่าว และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ