ประธานเชษฐา ได้พบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผาเวียง อ.ลอง ในกิจกรรมสหกรณ์สัญจร

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผาเวียง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 การประชุมคณะครูกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ลอง จ.แพร่ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานฯ นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนผาเวียง อ.ลอง จ.แพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ