ประธานเชษฐา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา รร.ในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ปี 2563

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ (กีฬากลุ่ม)

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 การจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ (กีฬากลุ่ม) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายสมนึก เกียรติการัณย์ กรรมการสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มเทศบาลเมืองแพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ