ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา อ.วังชิ้น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนาและงานแสดงมุทิตาจิต นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานฯ นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการปันสุขที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา อ.วังชิ้น จ.แพร่ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีในงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของ นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการสหกรณ์ฯ

ติดต่อสหกรณ์ฯ