ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสูงเม่น

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอสูงเม่น ณ โรงเรียนบ้านหัวดง อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ ศิริข่วง รองประธานฯ นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานฯ นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการประชุมดังกล่าว โดยแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสู่เม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ