ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง อ.ลอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 การประชุมคณะครูกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง ณ โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) อ.ลอง จ.แพร่ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานฯ นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ เลขานุการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการปันสุขที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง อ.ลอง จ.แพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ