ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อ.ลอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม อ.ลอง จ.แพร่ นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานฯ นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการปันสุขที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง

ติดต่อสหกรณ์ฯ