ประธานเชษฐา นำทีมสัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อ.สอง

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 การประชุมประจำเดือนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล กรรมการ อ.สอง นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการปันสุขที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง

ติดต่อสหกรณ์ฯ