ประธานเชษฐา นำทีมทำกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นำทีมกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานฯ นายนิคม กันทะชัย รองประธานฯ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการปันสุขที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที

ติดต่อสหกรณ์ฯ