สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สัญจรพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ และมอบสวัสดิการสนับสนุนหน่วยงานสังกัดสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง ในวันที่ 27 ก.ย. 65

ติดต่อสหกรณ์ฯ