สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบเพื่อนครู

นางวรรณี สายยืด กรรมการ พร้อมด้วยนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบเพื่อนครู” จัดโดย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ อ.สูงเม่น ในวันที่ 26 ก.ย. 65

ติดต่อสหกรณ์ฯ