สัญจรพบสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสูงเม่น

นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัญจรพบสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสูงเม่น และมอบสวัสดิการสนับสนุนชมรมข้าราชการบำนาญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ณ ที่ทำการชมรมฯ (สปอ.สูงเม่นเดิม ในบริเวณที่ว่าการอำเภอสูงเม่น) ในวันที่ 25 ก.ย. 65

ติดต่อสหกรณ์ฯ