อบรมหลักสูตร “การเงินและการลงทุนของสหกรณ์”

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ อบรมหลักสูตร “การเงินและการลงทุนของสหกรณ์” จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ติดต่อสหกรณ์ฯ