ประชุมผู้รับประโยชน์ APF

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เชิญผู้รับผลประโยชน์สมาชิกเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายสินไหมมรณกรรม กรณีสมาชิกทำประกันกับบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์ จำกัด จำนวน 34 ราย

โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการจัดการประชุม โดยได้เชิญ นายสุขุม กันกา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก และดำเนินการจ่ายเช็คสินไหมมรณกรรมแก่ผู้รับผลประโยชน์สมาชิกที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ติดต่อสหกรณ์ฯ