ร่วมงานครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ จำนวน 14 คน และ ฝ่ายจัดการ จำนวน 5 คน นำโดย นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้เดินทางเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ