ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 35 รายการ ผู้ประสงค์จะสู้ราคาสามารถดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์และวันขายทอดตลาดในวันเดียวกัน คือ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระลอ ชั้น 2 โดยจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศที่แนบไปด้วยนี้  >>> คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ