รดน้ำดำหัว นายภูมิใจ รักธรรมสหกรณ์จังหวัดแพร่

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ

เดินทางไปร่วมงานรดน้ำดำหัว นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแพร่ ณ สหกรณ์จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562