ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในและลานจอดรถของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

โดยการเสริมผิวถนน มีขนาดกว้าง 16.80 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,142.40 ตารางเมตร (ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด) พร้อมตีเส้นแบ่งช่องที่จอดรถในลาดที่จอดรถ

เชิญผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
หรือโทรสอบถามหมายเลข 054-511777

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ