ประกาศ คณะกรรมการกลางฯ ฉบับที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศ คณะกรรมการกลางฯ ฉบับที่ 2 ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
2. ประกาศฯ เรื่อง การใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า
3. ประกาศฯ เรื่อง การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ
4. ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

รายละเอียด >>> คลิ๊กที่นี่