1. ผู้สมัครใช้บริการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนดไว้
 3. การกรอกข้อมูลของผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นของผู้สมัครเอง เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และอีเมล์
 4. สมาชิกผู้สมัครใช้งานจำเป็นต้องมีอีเมล์เป็นของสมาชิกเอง ไม่สามารถใช้ของผู้อื่นสมัครได้ หากสหกรณ์ฯ ตรวจพบภายหลัง สหกรณ์จะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
 5. อีเมล์ที่ผู้สมัครใช้สมัครใช้งานทางสหกรณ์จะนำไปใช้งานกับการส่งข่าวสารของสหกรณ์ฯ
 6. ผู้สมัครจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน มิให้ผู้ใดทราบ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้สมัครเอง
 7. เมื่อดำเนินการสมัครเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการสมัครก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้
 8. หากสมาชิกได้ดำเนินการสมัครใช้งานแล้วจะไม่สามารถสมัครใช้งานได้เป็นครั้งที่ 2 ต้องทำการเข้าสู่ระบบจากหน้าแรกเท่านั้น
 9. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าชื่อผู้ใช้ใด แอบอ้างเป็นสมาชิก ทางสหกรณ์ฯจะดำเนินการลบชื่อผู้ใช้ออกจากระบบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
 10. หากข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง สมาชิกสามารถแจ้งให้ทางสหกรณ์ฯ ทราบ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
 11. ข้อมูลที่ท่านใช้สมัคร สหกรณ์จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่นำไปเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ เว้นแต่มีคำสั่งหรือมติของผู้บังคับบัญชา
 12. ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการข้างต้น และยินยอมปฏิบัติตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้