สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก2557รณรงค์เงินฝากสินมั่นคงประจำ24เดือนรางวัลสหกรณ์ดีเด่น57และBestPracticeCQA56ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานและกรรมการเข้ารับการสรรหา

เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 54 ประจำปี 2557 จะครบวาระการปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน แล

ใบสมัครประธานและกรรมการเข้ารับการสรรหา

ตามประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานและกรรมการเข้ารับการสรรหานั้น สมาชิกที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่นี่

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS